top of page

Bakterie GMO zwalczają warrozę - to nie fikcja!

VSH : Varroa Sensitive Hygiene

Komentarz Tomka Radziwonowskiego: 

Czy wiedzieliście, ze pszczoły z genami VSH posiadają znacznie mniejszą liczbę pszczół zarażonych wirusem zdeformowanych skrzydeł. Pszczoły VSH również usuwają roztocza porażone znacznie zjadliwszą kombinacją DWV/VDV-1. Zachowanie to pozwala na ograniczenie porażenia w koloni bez znacznego osłabienia siły rodziny jak to ma miejsce przy pszczołach higienicznych, selekcjonowanych przy użyciu testów igłowych (pintest).

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Subletalne efekty pozostałości pestycydów w czerwiu na rozwój i żywotność pszczół robotnic

Komentarz Tomka Radziwonowskiego: 

W grudniowym ABJ (American Bee Journal vol. 158 no. 12 p. 1339) Randy Oliver podniósł kwestie korelacji pomiędzy odpornością pszczół na wirusy a pozostałościami pestycydów i akarycydów w wosku. Skażony wosk powoduje, że pszczoły wygryzają się później niż w 12 dniu po zasklepieniu. Opóźnienie pozwala na uzyskanie dojrzałości przez dodatkowe samice warrozy. Warto się nad tym zastanowić wybierając kolejny raz akarycydy syntetyczne czy nie tworzymy warunków do zmniejszenia odporności pszczół i swego rodzaju pętli, w której zwiększone zastosowanie akarycydów w połączeniu z ekspozycją na pestycydy stosowane w rolnictwie tworzy warunki sprzyjające rozwojowi warrozy oraz innych chorób.

Changes in the bioelement content of summer and winter western honeybees (Apis mellifera) induced by Nosema ceranae infection

Suplementowanie pszczół minerałami i wpływ nosemy na gospodarkę mineralami

Deformed wing virus can be transmitted during natural mating in honey bees and infect the queens

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Matki unasienione również mogą doprowadzić do infekcji kolonii wirusem zdeformowanych skrzydeł. Do zainfekowania dochodzi podczas unasienienia zarażonymi trutniami. Mając na uwadze, że samice warrozy preferują czerw trutowy, trutnie mogą pełnić znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się DWV.

W dobie handlu matkami należy kłaść szczególny nacisk na utrzymywanie zdrowych i często diagnozowanych pasiek hodowlanych. Niestety ale mamy trend w drugą strone, wymagania stawiane pasiekom hodowlanym są liberalizowane.

Supplementing with vitamin C the diet of honey bees parasitized with Varroa destructor: Effect on carbohydrate metabolism

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Ciekawy artykuł dr Elżbiety Łopieńskiej-Biernat wskazujący na zwiększenie zdrowotności pszczół suplementowanych zimą i wczesną wiosną syropem z wit. C. Również wit. C wpływa pozytywnie na obniżenie poziomu porażenia warrozą.

"The results of the study indicate that vitamin C in the diet of honey bees moderately reduces infestation levels and might improve selected indicators of carbohydrate metabolism in infested workers and thus improves the condition of apiaries."

"Our results suggest that winter diet of honey bees should be supplemented with vitamin C which enhances physiological parameters in both healthy and infested bee colonies and thus increase the condition of apiaries and support the larger crops."

SZKOLENIA I UROCZYSTOŚCI

Probiotyki pomagają chronić rodziny pszczele

Komentarz Piotra Nowotnika:

Wzrost przeżywalności pszczół o 28,8% po nakarmieniu ich syropem z Pediococcus acidilactici oraz o 29,9% po nakarmieniu ich syropem z Saccharomyces cerevisiae var. boulardii, karmienie przez 2 tygodnie w formie prewencji. Wzrost przeżywalności pszczół o 23% po nakarmieniu ich syropem z Pediococcus acidilactici i o 41% po nakarmieniu ich syropem z Saccharomyces cerevisiae var. boulardii w czasie trwania infekcji nosemozy

Oba szczepy nie wpisują się w charakterystyczną mikroflorę pszczół. Badania z 2018 r.

Inhibitory effects of bee venom and its components against viruses in vitro and in vivo

Hamujący wpływ pszczelego jadu na wirusy 

Metody selekcji i unasienianie

Komentarz Tomka Radziwonowskiego: 

Świetny film dotyczący selekcji pszczół. Przedstawione są zasady prowadzenia programów hodowlanych. Prowadzi jedna z najlepszych hodowczyń matek na świecie - Sue Cobey. Na podstawie jej filmów wielu pszczelarzy uczyło się podstaw inseminacji matek.

Late winter feeding stimulates rapid spring development of carniolan honey bee colonies (Apis Mellifera carnica)

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Późnozimowe stymulowanie rodzin pszczelich (pokarmem białkowym) to technika, która pozwala na wczesne uzyskanie siły rodzin potrzebnej do pozyskiwania wczesnych pożytków.

Pytanie jaki procent pożytków stanowią rosliny nektarujące przed rzepakiem?

Czy zmiany klimatu przesuną konieczność uzyskania silnych rodzin wcześniej niż to ma miejsce obecnie?

Varroa destructor feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Artykuł Ramseya n/t odżywiania się warrozy ciałem tłuszczowym pszczoły a nie jak poprzednio uważano hemolimfą. Nawiązanie do tego co często powtarzam, że leczyć należy pszczoły wychowujące pokolenie zimowe a nie pszczoły zimowe. Leczenie we wrześniu może okazać się niewystarczające.

"Vitellogenin produced by and stored in the fat body reduces
oxidative stress, substantially extending the lifespan of the bees
during the winter (57, 58). Impairment of this function is
expected to adversely impact winter survival and spring build-up.
Removal of fat body tissue from bees developing below the
capping would also likely interfere with the process of metamorphosis"

Komentarz Piotra Nowotnika i polskie tłumaczenie:

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/171-pasieka-1-2019/1880-niebezpieczne-zmiany-w-biologii-varroa-destructor

Study the possibility of using honey as source of substances with antimicrobial propertie

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Polecam artykuł opisujący jak warroza wykorzystuje wirusa DWV (Deformed Wing Virus) do hamowania aktywności układu odpornościowego larwy w celu zwiększenia reprodukcyjności.

Kilka tygodni temu pisałem n/t wpływu DWV na "zapach" dorosłej pszczoły i wykorzystanie tego przez samice Varroa do migracji między koloniami.

Coenzyme Q10 treatments influence the lifespan and key biochemical resistance systems in the honeybee, Apis mellifera.

Wpływ koenzymu Q10 na żywotność i procesy biochemiczne u pszczół miodnych

Asymmetrical coexistence of Nosema ceranae and Nosema apis in honey bees.

Zależności pomiędzy N. apis a N. ceranae

Smoking Out Bee Mites

Wykorzystanie suszonych liści grejpfruta przeciw warroze

Superinfection exclusion and the long-term survival of honey bees in Varroa-infested colonies

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Bardzo ciekawy artykuł n/t korelacji różnych typów wirusów DWV.

Badania były prowadzone między innymi na rodzinach Rona Hoskinsa. Co ciekawe, szczepy DWV typu B (nie powodujące choroby) wystepujące w pasiece w Swindon oraz brak szczepu typu A (powodujący chorobę) odpowiedzialne są za fenomen zwany wykluczeniem superinfekcji (superinfection exclusion). Fenomen ten może być odpowiedzialny za "przeżycie" nieleczonych rodzin porażonych warrozą jak również otwiera możliwą drogę do celowego "zakażania" rodzin pszczelich w celu swoistego uodpornienia ich.

Sepsis and Hemocyte Loss in Honey Bees (Apis mellifera) Infected with Serratia marcescens Strain Sicaria

Komentarz Piotra Nowotnika:

Profesor Uniwersytetu w Wisconsin-Stout wraz ze swoimi podopiecznymi studentami dokonali ważnego odkrycia, mogącego określić przyczyny wymierania pszczół w czasie zimy w północnych Stanach Zjednoczonych (Upper Midwest). Profesor biologii Jim Burritt wraz ze studentami opublikowali badania nad najnowszym szczepem bakterii Serratia marcescens. Odnotowano jej zabójczą siłę, stąd zespół badawczy nadał odmianie nazwę sicaria, co znaczy „morderca”. W badaniach posługiwano się skrótem Ss1. Więcej na https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/156-pasieka-1-2018/1747-odkryto-bakterie-ktora-moze-zabijac-pszczoly

Behavioral performance in adult honey bees is influenced by the temperature experienced during their pupal development

Wpływ temperatury w okresie rozwoju czerwiu na zachowanie dorosłych pszczół robotnic

Unexpectedly strong effect of caffeine on the vitality of western honeybees (Apis mellifera).

Nieoczekiwany, silny wpływ kofeiny na witalność pszczół

Honey bees performing varroa sensitive hygiene remove the most mite-compromised bees from highly infested patches of brood

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Polecam bardzo ciekawy artykuł n/t specjalizacji pszczół z genami VSH do usuwania czerwiu porażonego osobnikami warrozy w stopniu znacznym a pozostawiania czerwiu porażonego w stopniu średnim ilością pasożytów. Ma to duże znaczenie gdyż pszczoły, które zbyt "intensywnie" usuwają czerw porażony warrozą doprowadzają do potencjalnego osłabienia rodziny.

 

"Cells with multiple foundress females and very high offspring numbers were targeted selectively by VSH bees, indicating that such cells are clearly distinguishable from the cells in their immediate surrounds. The explanation suggested by the results of this study is that mite numbers in the cell surrounds were lower than in targeted cells."

Invasion of the ‘frankenbees’: the danger of building a better bee

Ryzyko polepszania genów pszczoły miodnej

Transgenic Honeybees – Finally!

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

W marcowym American Bee Journal, Alison McAfee opisuje technikę tworzenia genetycznie modyfikowanych pszczól.
Co myślicie o takim prowadzeniu hodowli? Czy to jest droga do wyhodowania pszczół o doskonałych cechach i odporności na choroby?

Novel Lactic acid bacteria inhibiting Paenibacillus larvae in honey bee larvae

Komentarz Piotra Nowotnika: 

Hamujący wpływ bakterii kwasu mlekowego na ograniczenie populacji Paenibacillus larvae (zgnilca amerykańskiego) w pszczelim czerwiu.

Novel probiotic approach to counter Paenibacillus larvae infection in honey bees

Komentarz Piotra Nowotnika: 

Czy bakterie probiotyczne pomogą chronić pszczoły przed zakażeniem zgnilca amerykańskiego?

Deleterious Interaction Between Honeybees (Apis mellifera) and its Microsporidian Intracellular Parasite Nosema ceranae Was Mitigated by Administrating Either Endogenous or Allochthonous Gut Microbiota Strains

Komentarz Piotra Nowotnika: 

Wyniki pokazują, że rodzime szczepy bakteryjne charakterystyczne dla mikrobiomu pszczół (Parasaccharibacter apium) podawane pszczołom w syropie wykazywały bardziej skuteczny i bezpieczny efekt niż obce gatunki bakterii probiotycznych. Przeżywalność pszczół w przypadku tych pierwszych wzrastała w obecności N. ceranae. Podawanie pszczołom bakterii należących do ich mikrobioty jest obiecujące i może stanowić strategię prewencyjną przeciw rozmaitym chorobom w rodzinach pszczelich.

The secretome of honey bee-specific lactic acid bacteria inhibits Paenibacillus larvae growth

Komentarz Piotra Nowotnika: 

Kolejny dowód na to, że nie powinniśmy się bać mikrobiologii i podawania różnych mieszanek probiotycznych dla pszczół. Zespół pod kierownictwem dr Lamei rozwija swoje dotychczasowe badania ukazując interakcje i mechanizmy działania probiotycznych bakterii specyficznych dla przewodu pokarmowego pszczół ograniczających wzrost populacji bakterii wywołujących zgnilca złośliwego. 

Lactobacillus sp. as a potential probiotic for the prevention of Paenibacillus larvae infection in honey bees

Komentarz Piotra Nowotnika: 

Z 17 wyizolowanych szczepów, 2 nie były zdolne do zatrzymania wzrostu P. larvae, słabą aktywność przeciwdrobnoustrojową - ograniczającą wzrost laseczki larwy wykazano w przypadku 5 szczepów z rodzaju Lactobacillus sp. Siedem wyizolowanych szczepów wykazało średnią aktywność przeciwdrobnoustrojową  a trzy inne wykazały silną inhibicję populacji zgnilca. Badany gatunek bakterii probiotycznej L. plantarum produkował wysokie stężenie kwasu mlekowego (269.2 ± 14.30 mmol.l-1) i niższe stężenia kwasu octowego  (78.1 ± 4.83 mmol.l-1), kwasu acetylooctowego (23.4 ± 2.08 mmol.l-1) i kwasu propionowego (17.9 ± 7.05 mmol.l-1). Badany gatunek bakterii probiotycznej L. brevis produkował w największych stężeniach kwas octowy (73.9 ± 5.87 mmol.l-1), mlekowy (42.9 ± 3.29 mmol.l-1), i acetylooctowy (27.2 ± 1.69 mmol.l-1). To pokazuje silne zróżnicowanie metabolitów bakteryjnych zdolnyh do ograniczania rozwoju zgnilca amerykańskiego.

Are commercial probiotics and prebiotics effective in the treatment and prevention of honeybee nosemosis C?

Komentarz Piotra Nowotnika: 

Ciekawe doniesienia naukowe polskich naukowców stwierdzające niekorzystny wpływ gatunku Lactobacillus rhamnosus na skrócone życie pszczół i zwiększanie podatności na wystąpienie nosemozy typu C. 

Honeybee-Specific Lactic Acid Bacterium Supplements Have No Effect on American Foulbrood-Infected Honeybee Colonies

Komentarz Piotra Nowotnika: 

W świecie nauki chodzi o dyskusję i zderzanie ze sobą doniesień naukowych, Tym razem inny zespół prof. Stephana publikuje zaskakujące wyniki niepotwierdzające antagonistycznego wpływu specyficznej mikroflory pszczół w stosunku do bakterii zgnilca amerykańskiego. 

Gram-Positive Bacteria with Probiotic Potential for the Apis mellifera L. Honey Bee: The Experience in the Northwest of Argentina

Komentarz Piotra Nowotnika: 

W badaniach użyto takich szczepów jak: Lactobacillus johnsonii CRL1647 i Bacillus subtilis subsp. subtilis Mori2. W przypadku jednego z nich potwierdzono wzrost czerwienia, które skutkowło naturalnie przyrostem liczby pszczół, co przekładało się też na wyższą produkcję miodu. Ponadto zaobserwowano, że kluczowe bakterie przyczyniają się do redukcji nosemozy i warrozy. Wyniki są obiecujące a preparaty probiotyczne powinny być co raz częściej wpisywane w gospodarkę pasieczną. 

Screening of Paenibacillus Larvae Spores in Apiaries from Eastern Poland. Nationwide Survey. Part I

Komentarz Piotra Nowotnika: 

W latach wcześniejszych tj. 2009-2011 prowadzony był screening występowania sporów Paenibacillus larvae w rodzinach pszczelich z 162 powiatów należących do 9 województw. Pobrano 6 510 próbek miodu z 32 550 rodzin pszczelich z 2 294 pasiek. Choroba została zdiagnozowana w 45% wszystkich badanych pasiek a największe nasilenie wystąpiło w województwie małopolskim. W województwie warmińsko-mazurskim obecność bakterii potwierdzono w 58% badanych pasiek. Od 26% do 47% pasiek było zanieczyszczonych zarodnikami P. larvae. 

Occurrence of Paenibacillus larvae spores in honey samples domestic apiaries

Komentarz Piotra Nowotnika: 

 Jeszcze wcześniejszą historię występowania zgnilca amerykańskiego w Polsce opisuje studium badawcze prowadzone w roku 2005 i 2007. W 2005 roku na 142 próbki w 34 testy na obecność P. larvae wypadł pozytywny, czyli oznaczało to obecność bakterii w 23% wszystkich próbek. Podobne statystyki objęły badania w 2007 roku gdzie na 100 przeprowadzonych testów, 23 wyszły jako pozytywne. Liczba sporów w 1 gramie miodu wahała się od 10 do ponad 1000.

Statystyki Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej pokazują, że w 2016 r odnotowano 164 ogniska zgnilca amerykańskiego, w 2017 roku odnotowano 137 ognisk zgnilca zakaźnego, w 2018 roku – 174 ogniska, a w 2019 roku na stan 31  grudnia Inspekcja Weterynaryjna interweniowała aż 260  razy https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/biuletyn---stanchorob-zakaznych-zwierzat

Grooming pszczół – samodzielna walka z roztoczami

Komentarz Piotra Nowotnika: 

 Celem badań była ocena zdolności oczyszczania się pszczół rasy włoskiej (A. m. ligustica) i afrykańskiej (hybryda A. m. scutellata) na poziomie indywidualnym, grupowym i na poziomie rodziny pszczelej poprzez auto- i allogrooming.

Innowacje w ochronie pszczół miodnych przed roztoczami warrozy

Komentarz Piotra Nowotnika: 

 BeeGate czyli Polyvar Yellow - zabawka czy narzędzie powstrzymujące reinfekcję? 

O warrozie raz jeszcze

Komentarz Piotra Nowotnika: 

Naukowcy w Szwecji (Uppsala) porównywali skuteczność powszechnie stosowanego Apistanu w różnych dawkach, by sprawdzić jego zdolność redukowania wirusów.

Ku zdziwieniu odkryli, że stężenie wirusa zdeformowanych skrzydeł w leczonych rodzinach zwiększyło się w początkowym okresie. W dalszym etapie dopiero, wraz z ginięciem roztoczy, ich ilość znacznie się obniżała (chociaż poziomy wirusa były wykrywalne także w nieleczonych koloniach w ostatnim tygodniu w cyklu sześciotygodniowego leczenia). Badania pokazały także długoterminowe miano wirusa po kompletnym leczeniu Apistanem. Podczas leczenia tau-fluwalinatem dynamicznie rosła ilość wirusów. Czołowi polscy eksperci wprost stwierdzają, że stosowanie tau-fluwalinatu jest nieskuteczne ze względy na nabytą odporność roztoczy a także ryzykowane ze względu na fakt, że substancja ta diametralnie burzy parametry odporności pszczół.

Komentarz Tomka Radziwonowskiego:

Czy czerw pszczeli to nowe źródło białka dla ludzi? Pomysł kontrowersyjny ale w etyce pszczelarskiej wycinacie czerwiu trutowego jest dopuszczalne. Czy są szanse na wykorzystanie tego faktu do produkcji białka podobnego do białka mięsa wołowego?

bottom of page