top of page

Tytuł wykładu:

Akarycydy i pyretroidy vs. kwasy organiczne i tymol w zrównoważonej produkcji pszczelarskiej na przykładach wybranych państw Unii Europejskiej i sposoby kontroli ich zużycia

Konspekt wykładu:

1. Omówienie substancji z grupy akarycydów, pyretroidów, kwasów organicznych i terpenoidów;

2. Zużycie poszczególnych związków i preparatów leczniczych w krajach Unii Europejskiej;

3. Skuteczność poszczególnych produktów leczniczych w Europie;

4. Oporność roztoczy Varroa destructor na substancje czynne;

5. Jak kształtuje się rezystancja u pasożytów na stosowane leki?

6. MRL - czyli pozostałości substancji leczniczych w produktach pszczelich i środowisku ulowym;

7. Zabronione praktyki;

8. Narzędzia do monitorowania oporności i zużycia poszczególnych leków;

9. Kierunki rozwijania i doskonalenia nowych preparatów leczniczych;

 

 

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745
e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page