GRONO PSZCZELARSKIE

Kim jesteśmy?

56168005_2483811441663206_78683942639590

mgr inż. PIOTR NOWOTNIK

Właściciel

Urodził się w 1994 roku, od 12 lat pszczelarz-praktyk, magister inżynier, absolwent Wydziału Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z wykształcenia jest technologiem żywności, specjalistą w zakresie mikrobiologii i biotechnologii. Jego największym mentorem i pierwszym nauczycielem był Pan Stanisław Zbieg z Limanowej, w sieci aktywny jako "dh-Bartnik" doświadczony i ceniony pszczelarz, znany w środowisku pszczelarskim w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Piotr wiedzę zdobywał samodzielnie zgłębiając literaturę, fora internetowe a także poprzez udział w wielu szkoleniach i kursach. Piotr Nowotnik jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. Aktywnie działa w Pszczelarskim Pogotowiu Rojowym na terenie m.st. Warszawy, jest prelegentem podczas wielu szkoleń m.in. w Miętnem k. Garwolina, współprowadził społecznie szkolenia w projekcie „Pasieka Edukacyjna” w Warszawie, aktywnie wprowadzając początkujących adeptów pszczelarstwa w świat pszczelarzy. Pojawia się w różnych regionach Polski na zaproszenie lokalnych kół i stowarzyszeń pszczelarskich. Chętnie prowadzi pszczele warsztaty dla dzieci oraz młodzieży w szkołach i plenerze. W 2017 roku przez 5 miesięcy zdobywał doświadczenie w pasiece zawodowej w Wielkiej Brytanii na Quince Honey Farm, obejmującej ponad 1500 rodzin pszczelich. W 2016 roku nabywał praktykę laboratoryjną w warszawskim Instytucie Żywności i Żywienia. W grudniu 2015 roku jego dużym wydarzeniem był współprowadzony przez niego wykład Wszechnicy Żywieniowej w warszawskim SGGW razem z dr hab. Ewą Majewską pt. „Sekrety miodu”, który zgromadził ponad 700 słuchaczy. Piotr Nowotnik zajmuje się także publicystyką, jego artykuły popularno-naukowe można znaleźć w czasopiśmie: Pasieka, Miesięcznik Pszczelarstwo, Pszczelarz Polski, Działkowiec, Poradnik Zdrowie - dbaj o siebie, Uroda i Medycyna, Dzikie Życie, Twój ogrodnik, Naturoterapia w praktyce i wielu innych. Bierze udział w licznych konferencjach i pszczelarskich wydarzeniach plenerowych. W swojej pracy naukowej realizowanej na uczelni specjalizował się w ekspertyzach możliwości wykorzystania produktów pszczelich jako źródeł substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności. Zajmował się przeciwdrobnoustrojowością i badaniem wrażliwości patogenów zarówno bakteryjnych jak i grzybicznych na różne ekstrakty etanolowe propolisu. Prowadził również badania laboratoryjne pozwalające wykryć zafałszowania w miodach przy użyciu techniki kalorymetrii skaningowej DSC. Obecnie jest doktorantem a pracując w zawodzie kieruje działaniami badawczo-rozwojowymi w firmie ProBiotics Polska, znanej z produkcji preparatów probiotycznych, również dla pszczół. Zaczynał od 3 uli - leżaków warszawskich poszerzanych, dziś nie wyobraża sobie gospodarki pasiecznej bez uli korpusowych Dadanta. Od 2020 roku jest członkiem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego.

mgr inż. ROBERT NOWOTNIK

Pszczelarz

83770364_3068580873186257_17899216033588

W zakresie merytorycznym, szkoleniowym i rójkowym współpracujemy z: 

Choć z branży energetycznej, nie odstępuje Piotra na krok i aktywnie pomaga przy wszystkich pracach w pasiece, nieustannie się szkoląc. Odpowiedzialny za zasoby techniczne i innowacyjne rozwiązania w pasiece.

Piotr SZYSZKO

Urodził się w 1992 roku a jego przygoda z pszczołami trwa już 11 lat. Jest absolwentem Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli oraz kierunku Ratownik Medyczny. Przygoda Piotrka z pszczelarstwem rozpoczęła się niespodziewanie i bardzo szybko przekształciła się w prawdziwą pasję. Mentorem i nauczycielem od początku pszczelarskiej przygody był Czesław Narwojsz, pszczelarz-praktyk, z którym do dzisiaj Piotr wymienia poglądy i spostrzeżenia. Z inicjatywy Piotra powstała pasieka w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, dzięki czemu na zajęciach edukacyjnych dzieci i młodzież mogą zaglądać do świata pszczół, również Policealne Studium Medyczne zdecydowało się na założenie pasieki, z której korzystają uczniowie kierunków takich jak: technik farmacji czy kosmetyczka a sam Piotr Szyszko mógł przekazywać im niezbędne wskazówki i pokierować rozwojem pasieki. W 2013 roku zdecydował się na wyjazd do Kanady gdzie spędził 6 lat, pracował jako technik pszczelarz a następnie jako supervisor kierując pracą na farmie liczącej 15 tys. rodzin pszczelich w ulu Langsthrota. To właśnie praca za granicą nauczyła go nowoczesnej gospodarki pasiecznej, którą sukcesywnie stara się przekazywać na krajowych i zagranicznych szkoleniach. Piotr Szyszko miał możliwość szkolić pszczelarzy w kraju jak i na Białorusi, Ukrainie, w Bułgarii itd. Cyklicznie korzysta z zaproszeń kół i stowarzyszeń pszczelarskich prowadząc wykłady dla kolegów-pszczelarzy. Jest publicystą, współpracuje z czasopismami: Pszczelarstwo, Pasieka, Pszczelarz Polski, Ekonatura itp. gdzie prowadzi swoje autorskie działy, przekazując czytelnikom informacje pszczelarskie ze świata. Zawsze stara się przekazywać i promować jak ważne są pszczoły w naszym świecie, szczególnie zaszczepia tę myśl u  najmłodszych - dlatego często gości w przedszkolach i szkołach opowiadając o tych fascynujących owadach. W 2017 roku spotkała go przemiła niespodzianka i Piotr został uhonorowany statuetką „Laur Ekoprzyjaźni 2017” dla osoby indywidualnej za zasługi na rzecz ekologii ( pszczelarstwa). Piotr ma wspaniałą rodzinę, która dzielnie pomaga mu w rozwijaniu tej pasji.

19260771_1818125001834316_27843784990801

mgr Magdalena i Krzysztof KOZERSCY

Miodowa Manufaktura to rodzinna pasieka M.K. Kozerskich. Powstała z pasji i miłości do pszczół w 2015 roku. Zaczynali od dwóch uli, ale pasieka z roku na rok się rozrasta… Ule znajdują się w obecnie w Warszawskim Aninie i Wawrze oraz w miejscowości Urle w południowo-wschodniej części Równiny Wołomińskiej, nad rzeką Liwiec. Pszczoły są przewożone w różne miejsca Mazowsza i Polski. Łącząc pasję i wiedzę zdobytą w Pszczelej Woli – w jedynym na świecie technikum pszczelarskim, starają się dostarczyć Państwu najlepsze i różnorodne miody oraz inne produkty z ula zbierane i wytwarzane przez pszczoły. Są zaangażowani w tematy związane z apiterapią, założyli Fundację Kochajmy Pszczoły, której celami działania są edukacja i porady dla konsumentów. Opracowali także swój własny autorski program edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty pszczelarskie – na które przywożone są m. in. szklany ul z żywymi pszczołami –  cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, a Magdalena i Krzysztof często goszczą w szkołach i przedszkolach.

MG_0789-square.jpg

mgr Bogdan DZIUBAK

Bogdan jest technikiem pszczelarzem, ale już od dziecka w pasiece dziadka miał kontakt z pszczołami, gdzie często spędzał wakacje na wsi i pomagał w pracach, w szczególności w tym najprzyjemniejszym czyli miodobraniu. Bogdan prowadzi swoją pasiekę od 2004 roku, nazywa się Pszczeli Dom – http://pszczelidom.cba.pl/index.html

Pierwszymi ulami, z jakich korzystał, były WZ, zaczynał w zasadzie od przysłowiowego zera, bez sprzętu, umiejętności i doświadczenia. Przez kolejne lata rozwijał ją, przeniósł na własny teren, gdzie urządził ogrodzone pasieczysko i zaczął wyposażać pasiekę coraz bardziej, by mieć prawdziwą pracownię pszczelarską, która też spełnia wymogi sanitarne. Bogdan angażuje się mocno w działania edukacyjne, prowadzi spotkania w szkołach, z dorosłymi, uczy pszczelarstwa, bierze też udział w jarmarkach, a w planach ma hodowlę pszczelich mater, odkładów, stworzenie pracowni edukacyjnej oraz apiterapię powietrzem ulowym. Obecnie gospodaruje na ulach korpusowych wielkopolskich o ramce skróconej do 18 cm, wycofując powoli ule warszawskie zwykłe. Bogdan prężnie działa w tzw. Pasiece Edukacyjnej prowadząc aktywne zajęcia dla słuchaczy.

14601068_349975022003366_807959854131134

inż. Wojciech KOTLICKI

Wojciech Kotlicki - urodzony w 1989 roku w Warszawie. Pszczelarstwem interesuje się od dzieciństwa. Własną pasiekę prowadzi od 2008 roku. W 2010 roku ukończył Policealne Studium Pszczelarskie w Pszczelej Woli, uzyskując tytuł technika pszczelarza. W 2015 roku ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku zootechnika, broniąc pracę inżynierską p.t. „Wpływ stosowania elektrycznego odymiacza do Apiwarolu na zwalczanie warrozy u pszczół”. Podczas studiów członek Sekcji Pszczelarskiej Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach. Autor doniesień i aktywny uczestnik Przeglądów Dorobku Kół Naukowych SGGW, Pszczelarskich Konferencji Młodych Naukowców i Naukowych Konferencji Pszczelarskich. Od 2008 roku członek Koła Polskiego Związku Pszczelarskiego. Od kilku lat wolontariusz Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego.   

90532992_626584934555165_484989273438892

mgr lic. Maciej S. Bryś

Magister biologii, młody pszczelarz i naukowiec. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Już od najmłodszych lat interesował się światem przyrody. Szczególną uwagę przywiązuje do owadów społecznych. W świetle naukowym zajmuje się mikroskopową analizą pyłkową miodów, właściwościami produktów pszczelich oraz biologią i ekologią pszczół. Posiada dorobek naukowy w postaci publikacji i doniesień konferencyjnych na arenie międzynarodowej i krajowej. W 2019 roku został laureatem projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0”, gdzie był kierownikiem projektu pt.: „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego”. Współpracuje z najlepszymi ekspertami w Polsce w dziedzinie melisopalinologii, immunobiochemii, genetyki i chorób pszczół. Jego wykłady przyciągają początkujących i doświadczonych pszczelarzy, nie zapomina też o najmłodszym pokoleniu. Maciej ma ogromną pasję i zamiłowanie do prowadzenia wykładów.

XxY_edited.jpg