top of page

GRONO PSZCZELARSKIE

Kim jesteśmy?

56168005_2483811441663206_78683942639590

mgr inż. PIOTR NOWOTNIK

Właściciel

Od 2008 roku pszczelarz-praktyk, magister inżynier, absolwent Wydziału Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i szkoleniowiec. Z wykształcenia jest biotechnologiem, mikrobiologiem i technologiem żywności, specjalistą w zakresie mikrobiologii i biotechnologii. Obecnie doktorant V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Chorbińskiego, dr inż. Pawła Migdała i dr inż. Bogusława Górskiego realizuje temat "Opracowanie preparatu synbiotycznego o wysokim potencjale przeciwdrobnoustrojowym do stosowania w profilaktyce względem bakterii Paenibacillus larvae wywołującej zgnilec amerykański w
rodzinach pszczelich".  Od 2020 roku jest członkiem Pszczelniczego Towarzystwa
Naukowego. W swojej pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przeciwdrobnoustrojowością, poszukując nowych substancji aktywnych wobec patogennych szczepów bakteryjnych i grzybowych, badając ich wrażliwość na różne komponenty biologiczne. W latach akademickich zajmował się ekspertyzami możliwości wykorzystania produktów pszczelich jako źródeł substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych (obroniona praca inżynierska 2017 r.) w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW. Zwieńczeniem tych badań była obroniona praca magisterska (2018 r.) opisująca wrażliwość patogenów zarówno bakteryjnych jak i grzybicznych na różne ekstrakty etanolowe propolisu (Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW). Prowadził również badania laboratoryjne pozwalające wykryć zafałszowania w miodach przy użyciu techniki kalorymetrii skaningowej DSC pod opieką dr hab. Ewy Ostrowskiej-Ligęzy oraz dr hab. Magdaleny Wirkowskiej-Wojdyły. Obecnie krąg zainteresowań naukowych stanowi zjawisko antybiotykooporności, analiza przeciwdrobnoustrojowości oraz badanie metabolitów i funkcjonalności bakterii kwasu mlekowego. Kontynuując tradycję rodzinną trwającą od 1978 roku prowadzi nieustannie hobbystyczną Pasiekę Michałów. Jego największym mentorem i pierwszym nauczycielem był Pan Stanisław Zbieg z Limanowej, w sieci aktywny jako "dh-Bartnik" doświadczony i ceniony pszczelarz, znany w środowisku pszczelarskim w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Piotr wiedzę zdobywał samodzielnie zgłębiając literaturę, fora internetowe a także poprzez udział w wielu szkoleniach i kursach. Piotr Nowotnik jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. Aktywnie działa w Pszczelarskim Pogotowiu Rojowym na terenie m.st. Warszawy, jest prelegentem podczas wielu szkoleń m.in. w Miętnem k. Garwolina, współprowadził społecznie szkolenia w projekcie „Pasieka Edukacyjna” w Warszawie, aktywnie wprowadzając początkujących adeptów pszczelarstwa w świat pszczelarzy. Pojawia się w różnych regionach Polski na zaproszenie lokalnych kół i stowarzyszeń pszczelarskich. Chętnie prowadzi pszczele warsztaty dla dzieci oraz młodzieży w szkołach i plenerze. W 2017 roku przez 5 miesięcy zdobywał doświadczenie w pasiece zawodowej w Wielkiej Brytanii na Quince Honey Farm, obejmującej ponad 1500 rodzin pszczelich. W 2016 roku nabywał praktykę laboratoryjną w warszawskim Instytucie Żywności i Żywienia pod opieką prof. dr hab. n. farm. Hanny Mojskiej. W grudniu 2015 roku jego dużym wydarzeniem był współprowadzony przez niego wykład Wszechnicy Żywieniowej w warszawskim SGGW razem z dr hab. Ewą Majewską pt. „Sekrety miodu”, który zgromadził ponad 700 słuchaczy. Piotr Nowotnik zajmuje się także publicystyką, jego artykuły popularno-naukowe można znaleźć w czasopiśmie: Pasieka, Miesięcznik Pszczelarstwo, Pszczelarz Polski, Działkowiec, Poradnik Zdrowie - dbaj o siebie, Uroda i Medycyna, Dzikie Życie, Twój ogrodnik, Naturoterapia w praktyce i wielu innych. Bierze udział w licznych konferencjach i pszczelarskich wydarzeniach plenerowych. Zawodowo kieruje działaniami badawczo-rozwojowymi (R&D) w firmie ProBiotics Polska, znanej z produkcji preparatów probiotycznych, również dla pszczół. Zaczynał od 3 uli - leżaków warszawskich poszerzanych, dziś nie wyobraża sobie gospodarki pasiecznej bez uli korpusowych Dadanta. Doświadczony wieloma latami selekcji i badań terenowych ukształtował największe zaufanie do hybryd krzyżowniczych pszczół: Primorskich, Elgon (Monticola), Meda, Sahariensis, Anatolica, Buckfast wprowadzając właśnie te linie do obsady swojej pasieki.

śp. + ROBERT NOWOTNIK

Pszczelarz

W zakresie szkoleniowym współpracujemy z: 

Piotr SZYSZKO

Urodził się w 1992 roku a jego przygoda z pszczołami trwa już 11 lat. Jest absolwentem Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli oraz kierunku Ratownik Medyczny. Przygoda Piotrka z pszczelarstwem rozpoczęła się niespodziewanie i bardzo szybko przekształciła się w prawdziwą pasję. Mentorem i nauczycielem od początku pszczelarskiej przygody był Czesław Narwojsz, pszczelarz-praktyk, z którym do dzisiaj Piotr wymienia poglądy i spostrzeżenia. Z inicjatywy Piotra powstała pasieka w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, dzięki czemu na zajęciach edukacyjnych dzieci i młodzież mogą zaglądać do świata pszczół, również Policealne Studium Medyczne zdecydowało się na założenie pasieki, z której korzystają uczniowie kierunków takich jak: technik farmacji czy kosmetyczka a sam Piotr Szyszko mógł przekazywać im niezbędne wskazówki i pokierować rozwojem pasieki. W 2013 roku zdecydował się na wyjazd do Kanady gdzie spędził 6 lat, pracował jako technik pszczelarz a następnie jako supervisor kierując pracą na farmie liczącej 15 tys. rodzin pszczelich w ulu Langsthrota. To właśnie praca za granicą nauczyła go nowoczesnej gospodarki pasiecznej, którą sukcesywnie stara się przekazywać na krajowych i zagranicznych szkoleniach. Piotr Szyszko miał możliwość szkolić pszczelarzy w kraju jak i na Białorusi, Ukrainie, w Bułgarii itd. Cyklicznie korzysta z zaproszeń kół i stowarzyszeń pszczelarskich prowadząc wykłady dla kolegów-pszczelarzy. Jest publicystą, współpracuje z czasopismami: Pszczelarstwo, Pasieka, Pszczelarz Polski, Ekonatura itp. gdzie prowadzi swoje autorskie działy, przekazując czytelnikom informacje pszczelarskie ze świata. Zawsze stara się przekazywać i promować jak ważne są pszczoły w naszym świecie, szczególnie zaszczepia tę myśl u  najmłodszych - dlatego często gości w przedszkolach i szkołach opowiadając o tych fascynujących owadach. W 2017 roku spotkała go przemiła niespodzianka i Piotr został uhonorowany statuetką „Laur Ekoprzyjaźni 2017” dla osoby indywidualnej za zasługi na rzecz ekologii ( pszczelarstwa). Piotr ma wspaniałą rodzinę, która dzielnie pomaga mu w rozwijaniu tej pasji.

19260771_1818125001834316_27843784990801

inż. Wojciech KOTLICKI

Wojciech Kotlicki - urodzony w 1989 roku w Warszawie. Pszczelarstwem interesuje się od dzieciństwa. Własną pasiekę prowadzi od 2008 roku. W 2010 roku ukończył Policealne Studium Pszczelarskie w Pszczelej Woli, uzyskując tytuł technika pszczelarza. W 2015 roku ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku zootechnika, broniąc pracę inżynierską p.t. „Wpływ stosowania elektrycznego odymiacza do Apiwarolu na zwalczanie warrozy u pszczół”. Podczas studiów członek Sekcji Pszczelarskiej Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach. Autor doniesień i aktywny uczestnik Przeglądów Dorobku Kół Naukowych SGGW, Pszczelarskich Konferencji Młodych Naukowców i Naukowych Konferencji Pszczelarskich. Od 2008 roku członek Koła Polskiego Związku Pszczelarskiego. Od kilku lat wolontariusz Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego.  Wojciech jest nauczycielem przedmiotów pszczelarskich w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

90532992_626584934555165_484989273438892

mgr inż. Sebastian Górecki

Sebastian Górecki - urodzony w Łodzi, założyciel i pomysłodawca Inteligentnych Uli, doktorant Politechniki Łódzkiej, pszczelarz zawodowy (z uprawnieniami R04), wolontariusz Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego. Praca doktorska Sebastiana oparta jest na metodach zastosowania głębokich sieci neuronowej i fuzji danych do diagnostyki anomalii pszczelej rodziny. Absolwent telekomunikacji i informatyki w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, a także informatyki informatyki na wydziale EEIA PŁ. Finalista w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel. Sebastian na co dzień rozwija misję, wizję oraz ideę Startupu Intelligent Hives wyznaczając cele techniczne i naukowe. Jego autorski pomysł zdalnego monitorowania uli i wykrywania chorób został wyróżniony w prestiżowych międzynarodowych konkursach Microsoft Imagine Cup oraz Cisco Global Problem. Ponadto z bezpłatnej aplikacji do zarządzania pasieką korzystają pszczelarze w ponad 172 krajach, a urządzenia pomiarowe wykonały jak dotąd ponad 1 mln pomiarów stanu pszczół.

poczta.wp.jpg
100861870_3353100778067597_2241574703439282176_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_

Choć z branży energetycznej, nie odstępował Piotra na krok, aktywnie pomagał przez 13 lat przy wszystkich pracach w pasiece, nieustannie się doszkalając. Wspierał syna zapewniając zasoby techniczne i wdrażając innowacyjne rozwiązania w pasiece. Zmarł 22 marca 2021 r w wyniku infekcji COVID-19. Miał 51 lat.

LINK 1

LINK 2

bottom of page