120363781_3717822241595447_8270527193579

mgr inż. Piotr NOWOTNIK

Wykładowca, Właściciel Pasieki Michałów

Główne obszary edukacyjne i dydaktyczne:

- Całoroczna gospodarka pasieczna i hodowla pszczół;

- Zakładanie pasieki;

- Mikrobiologia i właściwości produktów pszczelich;

- Choroby i zdrowotność pszczół;

- Probiotyki, suplementacja i żywienie pszczół;

- Pszczoły Primorsky, Elgon, Buckfast

69442979_2736822303028784_20500971028092

Piotr SZYSZKO, tech. pszcz.

Wykładowca, Technik pszczelarz

Główne obszary edukacyjne i dydaktyczne:

- Nowoczesna gospodarka pasieczna i hodowla pszczół;

- Zawodowe pszczelarstwo towarowe w oparciu o doświadczenia z Kanady;

- Gospodarstwo pasieczne jako biznes;

- Gospodarka w ulu Langstroth'a;

- Zmiany środowiskowe a hodowla pszczół;

- Od przeglądu wiosennego do zimowli;

XxY_edited.jpg

mgr Maciej BRYŚ

Wykładowca, Biolog, Pszczelarz

Główne obszary edukacyjne i dydaktyczne:

- Mikroskopowa analiza pyłkowa miodów;

- Samodzielne badania produktów pszczelich;

- Pyłek kwiatowy;

- Doświadczenia pyłkowe z pszczołą Buckfast i car Jugo;

- Nieznane fakty o miodzie;

- Baza pożytkowa znana i mniej znana;

90532992_626584934555165_484989273438892

inż. Wojciech KOTLICKI, tech. pszcz.

Wykładowca, Technik pszczelarz, Zootechnik

Główne obszary edukacyjne i dydaktyczne:

- Historia pszczelarstwa i bartnictwa;

- Bioasekuracja rodzin pszczelich;

- Gospodarka pasieczna dla początkujących i średniozaawansowanych;

14601068_349975022003366_807959854131134

mgr Bogdan DZIUBAK, tech. pszcz.

Wykładowca, Technik pszczelarz

Główne obszary edukacyjne i dydaktyczne:

- Kursy dla początkujących pszczelarzy;

- Wykonywanie przeglądów, pobudzanie rozwoju, obserwowanie rodzin – notatki;

- Gospodarka pasieczna w czasie wziątków;

- Podstawowe zagadnienia z roślin miododajnych, przegląd wydajności nektarowania;

- Postępowanie przy zatruciach ŚOR;

- Typy uli – wady i zalety. Materiałoznawstwo w produkcji uli;

86490163_3105522169492127_65388541821981

Tomasz RADZIWONOWSKI

Wykładowca, Hodowca matek pszczelich

Główne obszary edukacyjne i dydaktyczne:

- Hodowla matek pszczelich na mikro- i makroskalę;

- Inseminacja, krzyżówki genetyczne;

- Prowadzenie gospodarstwa pasiecznego;

MG_0789-square.jpg

Magdalena i Krzysztof KOZERSCY, tech. pszcz.

Wykładowcy, Technicy pszczelarze

Główne obszary edukacyjne i dydaktyczne:

- Produkcja kosmetyków, preparatów prozdrowotnych i słodyczy na bazie produktów pszczelich;

- "My robimy pyszny miód" - warsztaty dla dzieci w wieku 3-14 lat;

- Apiterapia;

- Profesjonalne sesje zdjęciowe;

- Projekty edukacyjne;

Prelegenci mogą dostosować również tematykę wykładową do potrzeb Organizatora szkolenia. Listy z tematami wykładów ukażą się po kliknięciu na "Kliknij tutaj..." lub po kliknięciu na zdjęcie prelegenta. Zachęcamy aby zapraszać zawsze kilku wykładowców z różnymi tematami szkoleniowymi.