top of page

Tytuł wykładu:

Gospodarka pasieczna w kanadyjskich pasiekach 

towarowych 

Konspekt wykładu:

1. Zimowanie pszczół w kanadyjskim klimacie,

2. Gospodarka pasieczna w ulu kanadyjskim i Langstroth,

3. Pożytki kanadyjskie,

4. Produkcyjna strategia hodowlana,

5. Wykorzystanie nastroju rojowego i tworzenie odkładów,

6. Choroby, szkodniki i walka z warrozą,

7. Higiena i dezynfekcja,

8. Rasy i linie pszczół,

9. Przewozy, wirowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie miodu,

10. Przetwarzanie wosku.

Wykładowca:

Piotr Szyszko, Pszczelarz, Absolwent Technikum w Pszczelej Woli

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 506 617 741
e-mail: piotr.szyszkoo@gmail.com

71021596_2344462919200519_51605151458766
bottom of page