top of page

Tytuł wykładu:

Innowacyjne rozwiązania praktyczne w pasiece zwiększające produktywność pszczelich rodzin - znaczenie heterozji w gospodarce pasiecznej

Konspekt wykładu:

1. Relacje, czynniki i zależności w gospodarce pasiecznej;

2. Czynniki, od których zależy wysoka produktywność;

3. Dobór nowych – optymalnych ras i linii w produkcji pasiecznej, gwarantujących opłacalność produkcji pasiecznej;

4. Praktyczne sprawozdanie z charakterystyką linii wysoce miodnych i zwiększających produktywność pszczelich rodzin;

5. Wyniki oceny terenowej - raport z Pasieki Michałów;

6. Rok pszczelarski z wybranymi genotypami linii używanych w Pasiece Michałów;

7. Możliwość pozyskiwania bardzo wczesnych i bardzo późnych odmian gatunkowych miodów;

8. Heterozja - zjawisko pożądane w hodowli pszczół czy przekleństwo? 

9. Heterozja w przyrodzie;

10. Klucz w kierowaniu heterozją w hodowlą pszczół;

11. Linie pszczół lokalnych vs. Linie pszczół nowej generacji;

12. Równowaga w terenie a wprowadzanie obcego materiału genetycznego;

13. Pszczoły lokalne - najlepszy materiał bazowy;

14. Udoskonalanie cech pszczół lokalnych i wymiana krwi; 

15. Jak mądrze kierować transferem genów?;

16. Pożądane kierunki rozwijania i udoskonalania linii pszczół

 

 

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745
e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page