top of page

Tytuł wykładu:

Wychów matek pszczelich na własne potrzeby. Rozwiązania praktyczne.

Konspekt wykładu:

1. Biologia matek pszczelich,

2. Klasyczne metody wychowu matek na mikro- i makroskalę,

3. Sposoby wychowu matek pszczelich w pasiece u Toma,

4. Innowacyjne rozwiązania praktyczne.

Wykładowca:

Tomasz Radziwonowski

Kontakt i szczegóły: 

https://sklep.miejskapasieka.pl/

tel.: +48 881 034 528

info@miejskapasieka.pl

86490163_3105522169492127_65388541821981
bottom of page