top of page

Tytuł wykładu:

Pszczoły Buckfast - czy słusznie krytykowane i odrzucane?

Konspekt wykładu:

1. Jak to było na początku - czyli brat Adam w akcji;

2. Buckfast a "Bukchwast" czyli u kogo szukać oryginalnego Buckfasta?;

3. Cechy funkcjonalne;

4. Cechy hodowlane;

5. Cechy użytkowe;

6. Czemu Buckfast jest tak ksenofobicznie i histerycznie wypierany z polskich pasiek?;

7. Przegląd doświadczeń własnych opartych o fotorelację;

8. Charakterystyka porównawcza pszczół Buckfast z innymi rasami i liniami;

9. Panel dyskusyjny - wady i zalety pszczół Buckfast;

10. Dla kogo Buckfast?;

11. Studium obserwacyjno-doświadczalne w oparciu o gospodarkę pasieczną sezonową oraz zimowlę;

12. Buckfast pszczołą mięsną czy jednak brak umiejętności u pszczelarza? ;

13. Kierowanie strategią przeciwrojową i produkcyjną w rodzinach Buckfast;

14. Wykorzystanie potencjału Buckfast do innych celów niż zbiór miodu;

15. Zbiory miodu w ujęciu liczbowym;

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page