Tytuł wykładu:

Pszczoły Buckfast - czy słusznie krytykowane i odrzucane?

Konspekt wykładu:

1. Jak to było na początku - czyli brat Adam w akcji

2. Buckfast a "Bukchwast" czyli u kogo szukać oryginalnego Buckfasta?

3. Cechy funkcjonalne

4. Cechy hodowlane

5. Cechy użytkowe

6. Czemu Buckfast jest tak ksenofobicznie i histerycznie wypierany z polskich pasiek?

7. Przegląd doświadczeń własnych opartych o fotorelację

8. Charakterystyka porównawcza pszczół Buckfast z innymi rasami i liniami

9. Panel dyskusyjny - wady i zalety pszczół Buckfast

10. Dla kogo Buckfast?

11. Studium obserwacyjno-doświadczalne w oparciu o gospodarkę pasieczną sezonową oraz zimowlę

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

©2020 by Pasieka Michałów. Proudly created with Wix.com