top of page

Tytuł wykładu:

Bezpieczeństwo żywności w produkcji pszczelarskiej - zagrożenia mikrobiologiczne i chemiczne w technologii produktów pszczelich

Konspekt wykładu:

1. Istota i rola bycia pszczelarzem; 

2. Technologia produktów pszczelich a bezpieczeństwo żywności; 

2. Systemy HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000, ISO 22 000, certyfikacji ekologicznej;

3. Higiena pracy w pasiece;

4. Higiena pracy pszczelarza i BHP;

5. Mikroflora ula, ludzi, produktów pszczelich i otoczenia;

6. Patogeny i mikrobiologia żywności

7. Zagrożenia mikrobiologiczne i chemiczne w przetwórstwie i konfekcjonowaniu produktów pszczelich;

8. Eliminacja czynników zagrażających;

9. Prawne aspekty odpowiadania za zanieczyszczenie żywności;

10. Audyty

11. Ciąg dalszy nastąpi...

KONSPEKT JEST W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

 

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745
e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page