top of page

Tytuł wykładu:

Innowacyjne metody zwalczania i zapobiegania chorobom i szkodnikom pszczół - przegląd światowych rozwiązań i wynalazków

Konspekt wykładu:

1. Na czym polega innowacyjność w zarządzaniu profilaktyką i zwalczaniu chorób? 

2. Techniki i drogi aplikowania środków leczniczych

3. Czy można stosować w pszczelarstwie terapię skojarzoną i co to jest?

4. Nieznane symptomy i konsekwencje warrozy utajonej;

5. Izolator Chmary;

6. Pułapki Mullera 

7. Pułapki feromonowe 

8. Metody termiczne: MitteZapper, BeeEthic;

9. BeeGate - VarroaGate; 

10. Metody integracyjne z użyciem kwasów organicznych;

11. Biotechnologia na pomoc pszczołom: 

11.1 Bakteryjne i grzybowe mikroorganizmy funkcjonalne w terapii przeciwroztoczowej;

11.2 Chlorek litu - lek czy trucizna dla rodzin? 

11.3 Idealny preparat na warrozę; 

11.4 Związki aromatyczne w chemii pszczelarskiej;

11.5 Znaczenie biotechnologicznych narzędzie w chorobach bakteryjnych i wirusowych czerwiu i pszczół;

12. Środki lecznicze a jakość produktów pszczelich - analiza raportów EFSA;

13. Nowoczesna prewencja;

14. Jak wykonywać i stosować biotyzację i bioasekurację?

 

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745
e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page