top of page

Tytuł wykładu:

Choroby i zagrożenia zdrowotne pszczół okiem mikrobiologa - czy tylko nosemozę powinniśmy brać pod lupę? Wczesna diagnostyka chorób w warunkach polowych

Konspekt wykładu:

1. Warroza - wróg numer 1 wszystkich pszczelarzy:

1.1 Diagnostyka w warunkach polowych - przegląd metod i narzędzi dostępnych na rynku,

1.2 Ocena osypu i plastrów - wykrywanie fazy porażenia warrozą,

1.3 Interwencja i prewencja,

1.4 Leczenie, łączenie metod technicznych i chemicznych, 

2. DWV - wirus zdeformowanych skrzydeł:

2.1 Rozpoznanie,

2.2 Korelacja z zabiegami varroabójczymi,

3. Nosemoza:

3.1 Diagnostyka w warunkach domowych z użyciem mikroskopu świetlnego i oceny jelit pszczół,

3.2 Rozpoznawanie objawów klinicznych,

3.3 Postępowanie z zakażoną rodziną pszczelą,

3.4 Profilaktyka 

4. Grzybica wapienna:

4.1 Rozpoznawanie objawów klinicznych,

4.2 Postępowanie z zakażoną rodziną pszczelą,

4.3 Profilaktyka

5. Zgnilec europejski (EFB):

5.1 Diagnostyka w warunkach polowych z użyciem szybkich testów kasetowych i warunkach domowych z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego,

5.2 Rozpoznawanie objawów klinicznych we wczesnej fazie,

5.3 Procedura postępowania z podejrzeniem wystąpienia EFB

6. Zgnilec amerykański (AFB):

6.1 Diagnostyka w warunach polowych z użyciem szybkich testów kasetowych i warunkach domowych z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego,

6.2 Rozpoznawanie objawów klinicznych we wczesnej i późnej fazie,

6.3 Rozpoznawanie serotypów zgnilca Eric I, II, III, IV,

6.4 Urzędowa procedura administracyjna przy podejrzeniu wystąpienia zgnilca amerykańskiego,

6.5 Zabieg podwójnego przesiedlania na węzę w zależności od wyników badania próbek ulowych,

7. Choroba woreczkowa czerwiu:

7.1 Rozpoznawanie objawów,

7.2 Postępowanie z zakażoną rodziną,

8. Chroniczny paraliż pszczół:

8.1 Rozpoznawanie objawów,

8.2 Postępowanie z zakażoną rodziną,

9. Ostry paraliż pszczół:

9.1 Rozpoznawanie objawów,

9.2 Postępowanie z zakażoną rodziną,

10. Choroba majowa:

10.1 Rozpoznawanie objawów,

10.2 Postępowanie z rodziną,

11. Metody dezynfekcji i aspekty higieniczne,

12. Wysyłanie próbek do badań:

12.1 Samodzielne pobieranie materiału biologicznego,

12.2 Zabezpieczenie i wysyłka próbek ulowych,

13. Syndrom porażenia roztoczami,

14. Najnowsze patogeny pochodzenia bakteryjnego i wirusowego.

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page