top of page

Tytuł wykładu:

Współczesne, światowe metody, trendy i kierunki walki z warrozą

Konspekt wykładu:

1. Zmiany w biologii Varroa,

2. Statystyki na podstawie publikacji naukowych, 

3. Izolator Chmary, 

4. Bee Gym,

5. Pułapki Mullerbrettes,

6. Pułapki feromonowe oparte o ramkę pracy,

7. Mitezapper i system BeeEthic jako metody termiczne,

8. Varroa EasyCheck w diagnostyce,

9. BeeGate - Polyvar Yellow,

10. HopGuard II,

11. Apiguard,

12. MAQS,

13. ApiVar,

14. Apistan,

15. Checkmite+ .

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page