top of page

Tytuł wykładu:

 

Pełnia sezonu okiem biotechnologa - wykorzystanie pożytków letnich i kierowanie strategią produkcyjną

Konspekt wykładu:

1. Kalendarz fenologiczny,

2. Wzmacnianie bazy pożytkowej - pożytki towarowe i mniej znane,

3. Rozpoczęcie sezonu pasiecznego na przykładzie Pasieki Michałów - koncepcja stałego poszerzania;

4. Pełnia sezonu pszczelarskiego (czerwiec-lipiec-sierpień) - produkcyjna i przeciwrojowa strategia hodowlana,

5. Strategia hodowlana przy największych pożytkach w ulach leżakach i ulach korpusowych,

6. Ostatnie miodobrania i końcowa gospodarka produkcyjna,

7. Inne metody i techniki gospodarki pasiecznej w okresie zbiorów miodów;

8. Kto jest kierownikiem produkcji w pasiece - pszczelarz, linia pszczół czy pożytki?

9. Istotne przemiany w rodzinie pszczelej u schyłku sezonu pasiecznego w przełożeniu na działania pszczelarza, 

10. Rodziny okresowe, późne odkłady, gospodarka rotacyjna

11. Wymiana i bezpieczne poddawanie matek; 

12. Zarządzanie warrozą w miesiącach letnich;

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page