top of page

Tytuł wykładu:

Możliwości wykorzytania produktów pszczelich jako źródeł o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych 

Konspekt wykładu:

1. Przegląd doniesień naukowych n/t:

-mleczka pszczelego,

-miodu pszczelego,

-propolisu,

-pyłku kwiatowego,

-pierzgi pszczelej,

-jadu pszczelego,

-homogenatu larw trutowych,

-wosku pszczelego.

2. Wpływ pochodzenia geograficznego propolisu na jego właściwości przeciwdrobnoustrojowe - własne badania laboratoryjne​;​

2.1. Charakterystyka propolisu,

2.2. Historia stosowania propolisu,

2.3. Skład biochemiczny propolisu,

2.4. Właściwości fizyko-chemiczne propolisu,

2.5. Cel i zakres badań,

2.6. Materiał i metodyka pracy, 

2.7. Omówienie i dyskusja wyników,

2.8. Wnioski i podsumowanie

2.9. Stosowanie propolisu

3. Ocena możliwości zastosowania produktów pszczelich w terapii zakażeń występujących u dzieci i dorosłych,

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page