Tytuł wykładu:

Pszczoły Primorska VSH - linia doskonała, linia przyszłości 

Konspekt wykładu:

1. Historia pszczół primorskich

2. Kombinacje krzyżownicze Primorska

3. Cechy funkcjonalne

4. Cechy hodowlane

5. Cechy użytkowe

6. Przegląd doświadczeń własnych opartych o fotorelację

7. Przewaga pszczół primorskich nad krainkami

8. Studium obserwacyjno-doświadczalne w oparciu o gospodarkę pasieczną sezonową oraz zimowlę

9. Instynkt VSH - jak jest z tą odpornością pszczół na warrozę?

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

©2020 by Pasieka Michałów. Proudly created with Wix.com