top of page

Tytuł wykładu:

Pszczoły Primorska VSH - linia doskonała, linia przyszłości 

Konspekt wykładu:

1. Historia pszczół primorskich;

2. Kombinacje krzyżownicze Primorska;

3. Cechy funkcjonalne;

4. Cechy hodowlane;

5. Cechy użytkowe;

6. Przegląd doświadczeń własnych opartych o fotorelację;

7. Przewaga pszczół primorskich nad krainkami;

8. Studium obserwacyjno-doświadczalne w oparciu o gospodarkę pasieczną sezonową oraz zimowlę;

9. Instynkt VSH - jak jest z tą odpornością pszczół na warrozę?

10. Zbiory miodu w rodzinach primorskich w danych liczbowych;

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page