top of page

Tytuł wykładu:

Wybrane, kombinacyjne zabiegi hodowlane zwiększające produktywność polskich pasiek na mikro- i makroskalę

Konspekt wykładu:

1. Metoda Taranowa,

2. Zmodyfikowana metoda Taranowa,

3. Metoda Januszkiewicza,

4. Model angielski,

5. Metoda Osiewalskiego,

6. Metoda izolatorowa,

7. Metoda Trzybińskiego,

8. Metoda Czajkina,

9. Zmodyfikowana Metoda Czajkina,

10. Metoda Demaree,

11. Autorska, własna metodyka stosowana w Pasiece Michałów,

12. Metody kombinacyjne.

Wykładowca:

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

wykładowca.jpg
bottom of page