top of page

Tytuł wykładu:

Podstawy wychowu matek pszczelich

Konspekt wykładu:

-biologiczne podstawy wychowu matek pszczelich- cykl rojowy, powstawanie mateczników, biologia rozrodu

-rozwój osobniczy matki pszczelej

-kalendarz wychowu matek

-omówienie poszczególnych metod wychowu matek pszczelich

-produkcja matek unasienionych naturalnie

-wychów matek a higiena w pasiece

Wykładowca:

inż. Wojciech Kotlicki

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 666 515 085
e-mail: wojtek100@opoczta.pl

90532992_626584934555165_4849892734388928512_n.jpg__nc_cat%3D105%26_nc_sid%3Db96e70%26_nc_
bottom of page