top of page

Tytuł wykładu:

Metody oceny bazy pożytkowej i planowanie jej wykorzystania

Konspekt wykładu:

-charakterystyka poszczególnych zbiorowisk roślinnych z punktu widzenia botaniki pszczelarskiej z omówieniem gatunków najistotniejszych dla pszczelarstwa

-ekologiczne i behawioralne uwarunkowania konkurencji różnych owadów o nektar i pyłek

-metody pozwalające na optymalne wykorzystanie różnych układów pożytków

-szacowanie zasobności pastwiska pszczelego

 

Wykładowca:

inż. Wojciech Kotlicki

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 666 515 085
e-mail: wojtek100@opoczta.pl

90532992_626584934555165_4849892734388928512_n.jpg__nc_cat%3D105%26_nc_sid%3Db96e70%26_nc_
bottom of page