Zakres dodatkowej współpracy:

 

-Pisanie artykułów popularno-naukowych; 

-Współpraca przy tworzeniu poradników, książek i materiałów dydaktycznych;

-Pisanie artykułów pro-marketingowych i pro-sprzedażowych; 

-Tworzenie publikacji naukowych tzw. przeglądówek oraz artykułów w oparciu o wyniki badań; 

-Okolicznościowe wywiady i fotoreportaże ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi;

-Prowadzenie i uczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych, tematycznych, dydaktycznych finansowanych ze środków krajowych jak i europejskich jako kierownik bądź ekspert pszczelarstwa (również technolog żywności, specjalista mikrobiolog i biotechnolog);

-Uczestnictwo w opracowywaniu nowych produktów dla pszczół i suplementów dla ludzi w oparciu o produkty pszczele;

-Uczestnictwo w działaniach badawczo-rozwojowych firm powiązanych z pszczelarstwem;

-Zaprojektowanie i prowadzenie pasieki, obserwacji, tworzenie modelu i układów doświadczalnych oraz prowadzenie doświadczeń badawczych i kart ulowych;

-Konsultacje merytoryczne;

-Planowanie badań, opracowywanie metodyki (metodologii) badawczej, zlecanie badań do odpowiednich instytutów i jednostek badawczych, interpretacja wyników, opis sprawozdania, przeprowadzanie eksperymentów laboratoryjnych, sporządzanie raportów;

-Tworzenie kosztorysów i innowacyjnych produktów oraz rozwiązań w biznesie pszczelarskim;

-Próby i testy terenowe;

-Uczestnictwo w opracowywaniu materiałów promocyjnych, dydaktycznych, filmowych, reklamowych, broszur, ulotek;

-Warsztaty praktyczne; 

-Technologia miodów pitnych i alkoholi na bazie miodu pszczelego (w roli technologa żywności);

-Współpracujemy z wysokiej klasy ekspertami krajowymi i zagranicznymi; 

-Nie ograniczają nas nawet misje na Księżyc ;) 

Prelegent: 

mgr inż. Piotr Nowotnik 

Kontakt i szczegóły: 

tel.: +48 728 486 745 

e-mail: nowotnik.piotr@wp.pl

©2020 by Pasieka Michałów. Proudly created with Wix.com