top of page

WARROZA - WRÓG NUMER 1 WSZYSTKICH PSZCZELARZY

Refleksje, studium doświadczeń i sposoby walki z pasożytem Varroa destructor

Już wkrótce

NOSEMOZA - SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA

Wspomaganie rodziny pszczelej

Już wkrótce
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

GRZYBICA WAPIENNA - CYKLICZNE NASILANIE SIĘ

Postępowanie przy grzybicy otorbielakowej

Już wkrótce

ZGNILEC AMERYKAŃSKI I EUROPEJSKI

Zapobieganie i procedura eradykacji

Już wkrótce

INNE CHOROBY WYSTĘPUJĄCE W PASIECE

Wspomaganie rodziny pszczelej

Już wkrótce

SZKODNIKI PSZCZÓŁ MIODNYCH

Metody likwidacji szkodników i pasożytów

Już wkrótce

PO ZŁAPANIU RÓJKI

Profilaktyka

Już wkrótce

PO OSYPANIU SIĘ RODZINY PSZCZELEJ LUB BRAKU PSZCZÓŁ W ULU

Postępowanie z plastrami, pokarmem i ulami po wyginięciu pszczół

Już wkrótce

PRAKTYCZNE SPOSOBY DEZYNFEKCJI ULI

Proponowane warianty dezynfekowania uli i narzędzi

ANATOMIA PSZCZÓŁ MIODNYCH

Fizjo-morfologia

BADANIE RODZIN PSZCZELICH

Obdukcja i wnioskowanie

CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE

Czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na zdrowotność pni

NATURALNE BARIERY OCHRONNE PSZCZOŁY MIODNEJ

Mechanizmy obronne, odporność

POSTĘPOWANIE PRZY ZATRUCIACH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Procedura przy podejrzeniu zatrucia ŚOR

POBIERANIE PRÓBEK ULOWYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zabezpieczanie i wysyłka materiału biologicznego

Już wkrótce

STOSOWANIE ODŻYWEK I SUPLEMENTÓW DO POKARMU

Przegląd doświadczeń ze stosowania mieszanek paszowo-uzupełniających

Już wkrótce
bottom of page